@ Meer over mens- en Godsbeelden

In deze serie van 8 lezingen wordt de relatie van de mens tot God door de eeuwen heen nader uitgediept. Verschijningsvormen daarvan worden zichtbaar in verschillende kunstuitingen: kunst maakt immers zichtbaar wat in een bepaalde periode leeft. Bijvoorbeeld God als architect van de wereld in de middeleeuwen, de mens als Zijn collega-architect in de renaissance, God als triomf in de barok, de goddelijke mens in de romantiek, God als groeiend vraagteken vanaf het modernisme. Tijdens deze lezingencyclus komen diverse kunstuitingen komen aan bod: drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

1. De middeleeuwen

Alles verwijst naar God, ook in de kunst. Een van de vragen is of God zichtbaar wordt in versieringen of juist in het weglaten daarvan.

2. De renaissance

De renaissance: de mens treedt op de voorgrond als afspiegeling van God. In het voetspoor van de Grieken kijkt hij om zich heen en ziet hij het goddelijke in de juiste, mathematische verhoudingen.

3. De barok

De barok: een tijd van tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen de reformatie en contrareformatie, het woord en het beeld. God als moraalridder of als triomf in extatische beelden?

4. De verlichting

De verlichting: mensen zijn wezens die begiftigd zijn met verstand en stellen vanwege ontwikkelingen in de wetenschap kennis over God ter discussie. Tegelijkertijd leven er ook ideeën die het sentimentele benadrukken: de romantiek wordt aangekondigd.

5. De romantiek

De romantiek: de kunstenaar is ‘een god in het diepst van zijn gedachten’. Hij is een schepper, die kan worden overweldigd door de immense kracht van de natuur.

6. Tussen romantiek en modernisme

Tussen romantiek en modernisme: oog voor maatschappelijke wantoestanden. Het begin van het sociaal realisme in de kunst.

7. Het modernisme

Het modernisme: is God dood? In experimentele stromingen zijn kunstenaars op zoek naar een taal voor hun innerlijke waarheid of naar de zuivere vorm.

8. Na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog: God is verdwenen. In de ontstane leegte staat de interpreterende mens centraal, die zijn ervaringen op uiteenlopende manieren verbeeldt.

 

Data en cursuslocaties in de regio´s Arnhem en Nijmegen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de Nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden. Ook kunt u een e-mail sturen om uw interesse alvast kenbaar te maken!Comments are closed.