Introductielezingen Mens- & Godsbeelden


Caspar David Friedrich, wandelaar boven het nevelmeer

Caspar David Friedrich, wandelaar boven het nevelmeer

Deze lezingenserie is een samenwerkingsverband tussen
WIE WEET!: wieweet.com en Dát is de Kunst! Deze lezingen worden door twee docenten verzorgd.

De relatie van de mens tot God heeft in de loop der eeuwen verschillende vormen aangenomen. Aan de hand de thema’s ‘Madonna’ en ‘Landschap’ wordt uitgelegd hoe kunst de tijdgeest verbeeldt. Dit bestrijkt de periode van de voorchristelijke kunst via de middeleeuwen tot de hedendaagse kunst.

1. Mens- & Godsbeelden via een reis door het landschap

In deze lezing wandelen we aan de hand van landschapsschilderingen door de geschiedenis. Is het landschap in de middeleeuwen vooral een decor voor een Bijbelse vertelling, vanaf de renaissance wordt het steeds realistischer.

In de Gouden Eeuw verbergen landschapsschilderingen allerlei boodschappen. Tijdens de romantiek legt de mens het af tegen de immense krachten van de natuur. In moderne stromingen staat de waarneming van de kunstenaar voorop. Bomen zijn niet groen, de lucht is niet blauw, een suggestieve penseelstreek kan voldoende zijn om het wezenlijke uit te drukken.

2. Madonna

Aan de ontwikkeling van madonna’s is te zien hoe heiligen in de kunst steeds menselijker worden. De frontaal afgebeelde madonna uit de middeleeuwen, met een gekleed kind dat kaarsrecht op de schoot van zijn Moeder staat, is een heilige op een troon. Tijdens de gotiek wendt het blote kindje Jezus zich al niet meer tot de toeschouwer, maar tot zijn moeder. In de periode daarna kunnen we ons door de realistische weergave steeds meer identificeren met moeder en kind. Vanaf de twintigste eeuw wordt aan de klassieke madonna een eigentijdse invulling gegeven, zoals de surrealistische madonna van Dali, de madonna op de poster van de KRO en natuurlijk de gelijknamige ‘Queen of Pop’.

Praktische informatie

Docenten

Deze lezingen worden door twee docenten verzorgd, Mariëlle Polman neemt het filosofische en muzikale gedeelte voor haar rekening en Christine Elkhuizen de overige kunstdisciplines. Voor meer informatie over Mariëlle Polman zie: wieweet.com

Werkwijze

Tijdens deze lezingencyclus komen diverse kunstuitingen aan bod: drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

Actueel aanbod:

Mens- & Godsbeelden via een reis door het landschap

Datum

20 sep 2017

Tijdsduur

Van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie

De Villa, Oranjesingel 42, Nijmegen

Kosten

€ 18,50,-

over te maken naar NL37 TRIO 0391054872 t.n.v. M. Polman, Nijmegen; o.v.v. ‘Mens- & Godsbeelden’ blok 1 of 2, of beide blokken.

Inschrijven

Twee mogelijkheden:

1. Via een mail naar Mariëlle Polman, info@mariellepolman.nl; o.v.v. ‘aanmelding Mens- & Godsbeelden'; graag met vermelding van adres en telefoonnummer.

2. Via een mail naar Christine Elkhuizen, info@datisdekunst.nl; o.v.v. ‘aanmelding Mens- & Godsbeeldend'; graag met vermelding van adres en telefoonnummer, of via het onderstaande digitale inschrijfformulier.

Uiterste inschrijfdatum blok 1: 11 okt 2017, blok 2: 1 dec 2017 

Data en cursuslocaties in de regio´s Arnhem en Nijmegen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de Nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden. Ook kunt u een e-mail sturen om uw interesse alvast kenbaar te maken!

Deze 2 lezingen zijn te combineren met de 8-delige serie ‘Meer over Mens- en Godsbeelden’, lees meer …
[/two_third]


Comments are closed.