Mens- & Godsbeelden

Caspar David Friedrich, wandelaar boven het nevelmeer

Caspar David Friedrich, wandelaar boven het nevelmeer

Deze lezingenserie is een samenwerkingsverband tussen
WIE WEET!: wieweet.com en Dát is de Kunst! Deze lezingen worden door twee docenten verzorgd.

In deze cursus wordt de geschiedenis van mens- & Godsbeelden belicht vanuit een filosofisch en  kunstzinnig perspectief.
Kunstuitingen verbeelden de verschuivingen in de relatie van de mens tot God: kunst maakt immers zichtbaar wat in een bepaalde periode leeft, bijvoorbeeld God als architect van de wereld in de middeleeuwen, de mens als Zijn collega-architect in de renaissance, God als triomf in de barok, de goddelijke mens in de romantiek, God als groeiend     vraagteken vanaf het modernisme.

De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met film- en geluidsfragmenten.

 

Ter kennismaking van deze lezingenreeks heeft u de keuze uit twee introductielezingen:
Mens- & Godsbeelden via een reis door het landschap en Madonna’s

De volgende thema’s komen aan bod

1. De middeleeuwen

Alles verwijst naar God, ook in de kunst. Een van de vragen is of God zichtbaar wordt in versieringen of juist in het weglaten daarvan.

2. De renaissance

De mens treedt op de voorgrond als afspiegeling van God. In het voetspoor van de Grieken kijkt hij om zich heen en ziet hij het goddelijke in de juiste, mathematische verhoudingen.

3. De barok

Een tijd van tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen de reformatie en contrareformatie, het woord en het beeld. God als moraalridder of als triomf in extatische beelden?

4. De verlichting

Mensen stellen kennis over God ter discussie vanwege ontwikkelingen in de wetenschap. Tegelijkertijd leven er ook ideeën die het sentimentele benadrukken: de romantiek wordt aangekondigd.

5. De romantiek

De kunstenaar is ‘een god in het diepst van zijn gedachten’. Hij is een schepper, die kan worden overweldigd door de immense kracht van de natuur.

6. Tussen romantiek en modernisme

Oog voor maatschappelijke wantoestanden. Het begin van het sociaal realisme in de kunst.

7. Het modernisme

Is God dood? In experimentele stromingen zijn kunstenaars op zoek naar een taal voor hun innerlijke waarheid of naar de zuivere vorm.

8. Na de Tweede Wereldoorlog

God is verdwenen. In de ontstane leegte staat de interpreterende mens centraal, die zijn ervaringen op uiteenlopende manieren verbeeldt.

Praktische informatie

Docenten

Deze lezingen worden door twee docenten verzorgd, Mariëlle Polman neemt het filosofische en muzikale gedeelte voor haar rekening en Christine Elkhuizen de overige kunstdisciplines. Voor meer informatie over Mariëlle Polman zie: wieweet.com

Werkwijze

Tijdens deze lezingencyclus komen diverse kunstuitingen aan bod: drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

Data

Blok 1: 4 lezingen woensdag: 25 okt / 8 nov / 22 nov / 6 dec 2017

Blok 2: 4 lezingen woensdag: 20 dec 2017/ 17 jan/ 31 jan/ 7 feb 2018

Tijdsduur

Van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie

De Villa, Oranjesingel 42, Nijmegen

Kosten

€ 80,- per blok van 4 lezingen

Voor beide blokken: € 150,-

over te maken naar NL37 TRIO 0391054872 t.n.v. M. Polman, Nijmegen; o.v.v. ‘Mens- & Godsbeelden’ blok 1 of 2, of beide blokken.

Inschrijven

Twee mogelijkheden:

1. Via een mail naar Mariëlle Polman, info@mariellepolman.nl; o.v.v. ‘aanmelding Mens- & Godsbeelden'; graag met vermelding van adres en telefoonnummer.

2. Via een mail naar Christine Elkhuizen, info@datisdekunst.nl; o.v.v. ‘aanmelding Mens- & Godsbeeldend'; graag met vermelding van adres en telefoonnummer, of via het onderstaande digitale inschrijfformulier.

Uiterste inschrijfdatum blok 1: 11 okt 2017, blok 2: 1 dec 2017