Kunstvormen in de renaissance

Een kunstzinnige collage van beeldende kunst, dans, toneel, muziek en architectuur

renaissance_home_tekst

Correggio, detail Danae, putti

In de renaissance is de mens niet langer godvrezend, integendeel, men is Gods gelijke. De blik is niet langer naar binnen, maar naar buiten gericht. Het centrum van de kunsten en de wetenschap verschuift van de kerk naar het hof. Deze lezingencyclus belicht de kunst en cultuur van het hofleven in de renaissance met zijn klassieke en humanistische idealen.

Een serie van 8 lezingen waarin verschillende onderwerpen de revue passeren. Er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van (film)beelden- en geluidsfragmenten.

De volgende thema’s komen aan bod

 

1. De ideale hoveling

De ideale hoveling was van alle markten thuis en moest zich weten te handhaven in het streng geëtiketteerde hofleven. In de beeldende kunst, dans, architectuur en muziek van het hof van Urbino werden alle renaissance-idealen geëtaleerd: regelmaat en harmonie in leven en kunst.

2. Het neoplatonisme in de kunst

Christelijke en platonische opvattingen kwamen samen in het neoplatonisme. Deze filosofische stroming heeft het werk van kunstenaars als Botticelli en Michelangelo beïnvloed en ze hebben onvergetelijke kunstwerken nagelaten.

3. Leonardo da Vinci

Leonardo Da Vinci was muzikant, wetenschapper, ingenieur, architect, stedenbouwkundige, dichter, beeldhouwer en bovendien een zeer verdienstelijk schilder… Kortom: een typische uomo universalis.

4. De metamorfosen van Ovidius

De Metamorfosen van Ovidius zijn niet alleen een fantastische inspiratiebron voor de beeldende kunst in de renaissance, ook het zangspel La Pellegrina is op deze verhalen gebaseerd.

5. Monteverdi

De eerste operamuziek is geschreven door Monteverdi. Om de verschillende episoden van het verhaal voor het voetlicht te brengen moest de muziek de tekst gaan ondersteunen en versterken.

6. Palladio

De architect Palladio liet zich inspireren door de klassieke architectuurtheoreticus Vitruvius. In de streek Veneto bouwde hij temidden van de landerijen schitterende landhuizen en in Vicenza het Teatro Olimpico. Een onmiskenbare inspiratiebron voor vele architecten na hem.

7. Commedia dell’arte

De Commedia dell’arte, het Italiaanse geïmproviseerde volkstoneel, staat bol van de boertige grappen en grollen, acrobatische capriolen en pantomime. De karakterrollen worden steeds weer gespeeld door dezelfde, herkenbare personages. Onze Jan Klaassen stamt linea recta af van dit theater.

8. Lodewijk XIV

Het hofleven in Frankrijk is sterk beïnvloed door de Italiaanse kunst en cultuur. Voor de absolutistische Lodewijk XIV zijn de kunsten een middel om de macht en de verheerlijking van hem, de Zonnekoning, te vergroten. Kijk en luister mee!

Praktische informatie

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze lezingenreeks, kunt u dat aangeven middels een onderstaand inschrijfformulier dat u digitaal kunt invullen. U kunt ook mailen naar info@datisdekunst.nl.

De lezingen gaan door bij een minimum van 20 deelnemers, wanneer dit het geval is,
ontvangt u nadere informatie over de plaats, de locatie, het tijdstip etc.

De lezingen duren twee uur, exclusief een korte pauze.

De kosten voor deze 8 lezingen zijn € 150,= (inclusief 21 % BTW).

Inschrijven