Het circus in de kunst

Kunstlezingen

circus_home_tekst

affiche circus Barnum & Bailey

Het rondtrekkende bestaan van de circusartiesten heeft kunstenaars altijd tot de verbeelding gesproken. Clowns, koorddansers en leeuwentemmers zijn mensen die met één been buiten de maatschappij staan. Wij, buitenstaanders, hebben de neiging om het vrije circusleven te idealiseren tot een romantische wereld.

Vanuit de behoefte om het dagelijkse, ‘echte’ leven vast te leggen, ontstond in de 2e helft van de 19e eeuw bij kunstenaars een grote belangstelling voor het circusleven.

Lees meer..

Schilders als Degas, Toulouse-Lautrec en Picasso werden geïnspireerd door het beroemde circus Fernando, later Médrano geheten, aan de rand van Montmartre in Parijs. Ook in Nederland waren schilders als Isaac Israëls in de ban van de circusartiesten. 
De voorstellingen in het circus kunnen worden opgevat als een metafoor van het leven zelf. Zo vergeleek Paul Klee zijn plaats als kunstenaar in de maatschappij met de kwetsbaarheid van een koorddanser; voortdurend zoekend naar het wankele evenwicht.  De clown relativeert en ontkracht de zwaarte van het dagelijkse leven. De trapezewerker tart moeiteloos de zwaartekracht. En de leeuwentemmer houdt de animale driften in bedwang. Calder heeft in zijn Cirque Calder een serie mobiele objecten gemaakt waarmee hij optredens verzorgde van een heus minicircus.

Niet alleen beeldende kunstenaars, zullen in deze lezingen aan bod komen, ook componisten als Satie, Stravinsky en Nino Rota en cineasten als Fellini waren geïnspireerd door het circus. In een kleurrijke parade passeren zij de revue.

De volgende thema’s komen aan bod

lezing 1.

De schilderachtige diversiteit en het groteske van het circusleven is een bron van inspiratie voor beeldend kunstenaars. Deze magische wereld die schijnbaar bezijden de alledaagse realiteit staat, wordt in de kunst als een afspiegeling van het leven zelf gezien.

Met aandacht voor: 
beeld: o.a. Israëls, Picasso, Seurat, Toulouse Lautrec, Klee, Beckmann, Calder, Olthuis.

lezing 2.

In een bonte parade worden, muziekstukken en choreografieën, uit o.a het fameuze Ballets Russes, die zijn geïnspireerd op het circus, voor het voetlicht gebracht. De kunstenaars zagen de voorstellingen in het circus als een metafoor voor het leven zelf.

Met aandacht voor: dans: Fokine, Massine
 muziek: Satie, Stravinsky.

lezing 3.

Wat is eigenlijk de betekenis van de clownsfiguur? Is de clown een outcast, een bohemien of een welkome criticaster? De clown staat in een lange geschiedenis van hofnarren, knechten uit de commedia dell’arte, melancholieke maanzieke Pierrots tot aan de grappige Popov en de legendarische Charley Chaplin.

Met aandacht voor:
 film: Fellini, Charley Chaplin
theater: Dario Fo, Popov,
muziek: Schönberg, Nino Rota.

Praktische informatie

Werkwijze

Tijdens deze lezingencyclus komen diverse kunstuitingen aan bod: drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

Docent

Deze lezingen worden verzorgd door Christine Elkhuizen.

Data

16 mei, 30 mei en 13 juni 2018

Tijdsduur

Van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie

De Villa, Oranjesingel 42, Nijmegen

Kosten

€ 60,- (inclusief 21 % BTW) voor de hele cyclus

over te maken naar NL14 INGB 0007 9492 09 t.n.v. M.C. Elkhuizen, Nijmegen; o.v.v. Het circus in de Kunst

Inschrijven

Via een mail naar Christine Elkhuizen, info@datisdekunst.nl; o.v.v. aanmelding lezingen Het circus in de Kunst; met vermelding van adres en telefoonnummer, of via het onderstaande digitale inschrijfformulier.

Uiterste inschrijfdatum: 1 mei 2018

De lezingen gaan door bij een minimum van 20 deelnemers, wanneer dit het geval is,
ontvangt u nadere informatie.

De lezingen duren twee uur, inclusief een korte pauze.

Interesse?

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze lezingenreeks, kunt u dat aangeven middels het onderstaand inschrijfformulier dat u digitaal kunt invullen en opsturen.

Inschrijven

 

Hooggeëerd publiek! Klik op de link hieronder om het muziekfragment te beluisteren:

Circo Snap (Giulietta Degli Spiriti; Fellini 1963)

Muziek van Nino Rota, uitgevoerd door I Compani, (met toestemming van Bo van de Graaff)