introductie: Mens- & Godsbeelden via een reis door het landschap

Caspar David Friedrich, wandelaar boven het nevelmeer

Deze lezingenserie is een samenwerkingsverband tussen WIE WEET!: wieweet.com en Dát is de Kunst! Deze lezingen worden door twee docenten verzorgd.

De relatie van de mens tot God heeft in de loop der eeuwen verschillende vormen aangenomen. Aan de hand van schilderingen over het landschap wordt uitgelegd hoe kunst de tijdgeest verbeeldt. Dit bestrijkt de periode van de voor-christelijke kunst via de middeleeuwen tot de hedendaagse kunst.

In deze lezing wandelen we aan de hand van landschapsschilderingen door de geschiedenis. Is het landschap in de middeleeuwen vooral een decor voor een Bijbelse vertelling, vanaf de renaissance wordt het steeds realistischer. In de Gouden Eeuw verbergen landschapsschilderingen allerlei boodschappen.Tijdens de romantiek legt de mens het af tegen de immense krachten van de natuur. In moderne stromingen staat de waarneming van de kunstenaar voorop. Bomen zijn niet groen, de lucht is niet blauw, een suggestieve penseelstreek kan voldoende zijn om het wezenlijke uit te drukken.

Deze lezing is een introductie voor de 8-delige lezingenreeks ‘ Mens- & Godsbeelden’, die in twee blokken van vier lezingen wordt aangeboden  lees meer …

Afb. Caspar David Friedrich, wandelaar boven het nevelmeer

Werkwijze

De lezing Mens- & Godsbeelden via een reis door het landschap biedt u de gelegenheid kennis te maken met onze manier van werken. Het is een introductie op de lezingenreeks Mens- &Godsbeelden. In deze serie komen diverse kunstuitingen aan bod: drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

Docenten

Deze lezingen worden door twee docenten verzorgd, Mariëlle Polman (Wie weet!) neemt het filosofische en muzikale gedeelte voor haar rekening en Christine Elkhuizen de overige kunstdisciplines. Voor meer informatie over Mariëlle Polman zie: wieweet.com

Datum

20 sep 2017

Tijdsduur

Van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie

De Villa, Oranjesingel 42, Nijmegen

Kosten

€ 18,50

over te maken naar NL37 TRIO 0391054872 t.n.v. M. Polman, Nijmegen; o.v.v. Introductielezing

Inschrijven

Uiterste inschrijfdatum: 10 sep 2017

Twee mogelijkheden:

1. Via een mail naar Mariëlle Polman, info@mariellepolman.nl; o.v.v. aanmelding introductielezing; graag met vermelding van adres en telefoonnummer.

2. Via een mail naar Christine Elkhuizen, info@datisdekunst.nl; o.v.v. aanmelding introductielezing; graag met vermelding van adres en telefoonnummer, of via het onderstaande digitale inschrijfformulier.

Hiervoor kunt u zich onderaan deze pagina aanmelden. Ook kunt u een e-mail sturen om uw interesse alvast kenbaar te maken!


 

Comments are closed.